Eigen-wijsheid

We zijn tot veel meer in staat zijn dan we voor mogelijk houden. In contact komen met onze eigen bron en ervaren dat de oplossing van problemen soms dichterbij is dan we ons realiseren. Door te leren luisteren naar onze ‘eigen-wijsheid’.